Умения за дигитализация на синята икономика за студенти в ПОО

Пълна онлайн учебна програма и менторинг

За BlueDivet

Този проект ще разработи специализиран онлайн курс, фокусиран върху обучаващите се в центровете за професионално обучение. Той ще им предостави знания, необходими за увеличаване на възможностите им за работа в сектора на синята икономика. Те ще научат как уменията, придобити по време на тяхното образование, трябва да бъдат адаптирани към среда като океана, специалноте изисквания, които морските компании имат, и каква е инициативата за устойчив син растеж. Освен това те ще бъдат запознати с възможностите за синьо предприемачество в този сектор.

Цели

1

Провеждане на задълбочено проучване и анализ на европейско ниво за изискванията и нуждите на пазара на труда, за да се разберат какви са изискванията на компаниите от сектора на синята икономика, свързани с дигитализацията им.

2

Проектиране и разработване на пълна онлайн учебна програма за ПОО, провеждане на пилотно обучение за студентите/обучаващите се/, както и обучение за обучителите.

3

Стартиране на професионална менторска програма за тези студенти, които се интересуват от инициативи за предприемачество, както и предоставяне на насоки за избор на ментори.

4

Проектиране и стартиране на онлайн платформа за сътрудничество, за да се насърчи работата в мрежа между студентите, обучавани в курса, и компаниите, където се изискват тези умения, и други потенциални заинтересовани страни.

5

Организиране на 4 присъствени и 3 онлайн транснационални срещи за партньорите по проекта (на всеки пет месеца).

6

Организиране на краткосрочно съвместно обучение за учители за да се гарантира, че всички ментори работят в съответствие със стратегията на BLUEDIVET, като използват някои процедури и подходи за подкрепа на учениците.

7

Организиране на заключителна конференция по проект BLUEDIVET, която ще се проведе в Картахена (Испания).

Целеви групи


Институции, активни в областта на професионалното образование и интересуващи се от дигитализация и предприемачество в синята икономика, като публични администрации, образователни центрове, изследователски институции, компании в синия сектор и неправителствени организации, наред с други.


Студенти, които искат да работят за дигитализацията в синята икономика, както и граждани, които като цяло се интересуват от син растеж и синя дигитализация.

Резултати


BlueDivet ще донесе общи познания за нивото на предлагане в образованието, предоставяно от центровете за професионално обучение на обучаващите се в тях, за да придобият компетенциите, необходими за синята дигитализация, свързани с електрониката, комуникациите и програмирането. Освен това проектът ще донесе общи познания за уменията, необходими на компаниите в корабоплаването и мореплаването.


Целта е да се анализират дигиталните компетенции, изисквани от пазара на труда в рамките на областта на синия растеж, и да се сравнят с тези, които действително са придобити от професионалистите, наети да развиват тези функции. BlueDivet ще предложи пълна учебна програма за професионално обучение, за да намали тази разлика и по този начин да подобри нивата на пригодност за заетост. Това ще допринесе за изграждането на доказателства за нуждите от умения на обществото чрез предвиждане на уменията.

Резултатите от проекта BlueDivet включват

Резултат от проекта 1
Анализ на актуалното състояние: Синият пазар се нуждае от академично предложение.

Дигитализацията се оказа решаваща за развитието на синята икономика, но предоставят ли училищата за професионално обучение необходимото, за да подготвят учениците за тези възможности за работа и компаниите запознати ли са с уменията на учениците от професионалното образование?

Докладът от анализа на актуалното състояние събра необходимата информация чрез въпросници, за да отговори на тези въпроси и да помогне за разработването на курс, който ще увеличи пригодността за заетост на учениците от ПОО в цифровизацията на секторите на синята икономика. Докладът е достъпен от тук.

Резултат от проекта 3
Стартиране на Наръчник за менторска програма.
Ще бъде разработен наръчник за стартиране на менторска програма за студенти, които се интересуват от предприемачески инициативи или са на път да започнат собствен бизнес, който ще дава насоки на партньорите за избор на ментори.
Резултат от проекта 2
Учебна програма за професионално обучение в областта на синята дигитализация.
Този резултат има за цел да разработи набор от педагогическо съдържание и материали за професионално обучение по синя дигитализация в областта на синия растеж. Обучението ще бъде онлайн. Съдържанието на обучението на английски е достъпно на този линк www.bluedivet-training.eu
Резултат от проекта 4
Разработване на BLUEDIVET електронна общност/платформа за сътрудничество.

Резултатът включва създаване и стартиране на иновативна платформа за сътрудничество, инструмент, базиран на ИКТ, за насърчаване на работата в мрежа между студентите, следващи курса, и компаниите, където се изискват тези умения, както и други заинтересовани страни. Хората, които се интересуват от електронната общност, могат да получат достъп до нея безплатно и да отворят свой собствен профил в тази социална мрежа.

Менторска програма


Менторската програма на Blue Divet има за цел:

  • Да покаже на студентите, които се интересуват от започване на бизнес идея, как успешните предприемачи овладяват ежедневния си бизнес живот.
  • Да насърчи синергията между бизнеса и образованието.
  • Да осигури на потенциалните предприемачи знания и практически съвети от ветерани предприемачи , които да получат лични прозрения от техните ментори за това как се справят с ежедневните предизвикателства, като бизнес живот, семеен живот и др.
  • Да предложи на участващите предприемачи възможността да работят със студенти.

Покана към ментори


Присъединете се към нас като бизнес ментор във вълнуващия европейски проект „Синя икономика“, Blue Divet! Нашата менторска програма има за цел да покаже на студентите как успешните предприемачи овладяват ежедневния си бизнес живот.
Имате ли страст да споделяте своите бизнес знания и опит със следващото поколение професионалисти? Ангажиран ли сте с устойчивото икономическо развитие и иновациите в морския сектор? Тогава ние отправяме покана към вас!
Ако се интересувате да станете бизнес ментор в проекта Blue Divet и отговаряте на споменатите изисквания, каним ви да се регистрирате и да подкрепите студентите и бъдещите потенциални наставлявани лица. Ще станете част от менторската мрежа, достъпна на уебсайта на Blue Divet и електронната общност на Blue Divet.

Пълният текст на поканата за ментори е достъпен тук.

Моля, изтеглете шаблона за профил на ментор от тук и ни го изпратете по имейл до [email protected]. Можете също така да се свържете с местния координатор на Blue Divet в страната.

Налични Ментори

Потенциални наставлявани


Потенциалните наставлявани са студенти от обучителния пакет Blue Divet от Гърция, Кипър, България и Испания. Студентите, кандидатстващи за менторство, могат да избират измежду настоящите ментори, изброени в раздел „Налични ментори“.

Ако се интересувате от участие, моля, изтеглете шаблона за профил на обучаемия тук и го изпратете по имейл на местния координатор на Blue Divet.

Партньори по проекта


Консорциумът обединява комбинация от осем различни организации със солиден опит в проектирането и изпълнението на образователни програми, както и в социално-икономическото и бизнес развитие и насърчаване на синята енергия.

Политехнически университет в Картахена, Водещ партньор

Lead Partner
Испания


Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) е публична институция за висше образование в Испания с дългогодишен опит и традиции в инженерните и икономическите изследвания. Той поставя голям акцент върху международното сътрудничество и мобилност, посрещайки около 200 чуждестранни студенти и преподаватели.

www.upct.es

Andalucia Emprende Fundacion Publica Andaluza

Испания
Андалусия Емпренде е обществена фондация, принадлежаща на Хунта де Андалусия. Нейната мисия е да помага предприемачи, фрийлансъри и МСП в Южна Испания да стартират и развиват своите бизнес идеи, като предоставя услуги и разработва полезни инициативи, които отговарят на техните нужди и изисквания в днешно време. В допълнение, тя се стреми към ранно откриване и насърчаване на предприемачески професии, не само в класната стая, но и в други диференцирани групи. www.andaluciaemprende.es

Средиземноморски център за управление

Кипър


Средиземноморски център за управление ООД е основан през 2002 г. с цел да допринесе значително за развитието на умения и за напредък и усъвършенстване на корпоративните клиенти на дружеството чрез решения за обучение и консултации.

Мисията на MMC е да развива лидери във всички области. Дружеството дава възможност на клиентите си да постигнат и изпитат отлични постижения в личния и професионалния живот, като развиват своите умения и проектират начина си на живот, давайки възможност на клиентите да постигнат своите желания.

www.mmclearningsolutions.com

Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia

Гърция
IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция, създадена от 1989 г. насам. Дейността й се състои от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на дигитални решения както за частния, така и за публичния сектор. Клиенти на IDEC са както МСП, така и по-големите гръцки компании от най-различни сектори. IDEC си сътрудничи с повече от 800 института в цяла Европа и с около 300 експерти в специфични области. www.idec.gr

CIFP Politécnico

Испания


Тази образователна организация има история от повече от сто години в образователната област на VT както в междинното ниво, така и във висшето образование (около 500 студенти във всяко ниво). Те обхващат областите Електричество и електроника, Металообработване и Струговане, Химия, Автомобили и индустриални превозни средства, двигатели и каросерия на превозни средства. Персоналът се състои от 135 учители и 12 администрация. Техните ученици идват от всички околности на Картахена, от градските райони, но също и от селските райони. Някои ученици принадлежат към специални групи, изпитващи особени трудности да достигнат до пазара на труда. Те поддържат високо ниво на пригодност за заетост и остават в добри отношения с предприятията в областта.

www.elpolitecnico.es

CIFP Hesperides

Испания


CIFP Hespérides е интегриран център за професионално образование и обучение, който от създаването си решително се ангажира с важността да се гарантира, че студентите имат работна преценка на бъдещите си възможности извън обхвата на националните граници докато увеличават европейския си дух. CIFP Hesperides се намира близо до пристанището на Картахена, в рибарското селище Санта Лусия, между периферните райони на Ло Кампано и Лос Матеос. Студентите имат сравнително ниско ниво на социален статус от гл.т. на икономика и култура. Те имат висок процент на отпадане от обучение, който проблем трябва да бъде решаван.

www.cifphesperides.es

IIEK DELTA

Гърция


IEK DELTA е създадена през 1971 г. и скоро се превръща в лидер в професионалното обучение в Гърция, сертифицирана от гръцкото министерство на образованието и ЕС. Тя е с 47-годишен опит в частното образование, предлагаща програми за следдипломно обучение на ниво 5. Целта на организацията е да гарантира качеството на предоставяните знания и високи нива на професионална рехабилитация и заетост.

www.iekdelta.gr

Агенция за икономическо развитие - Варна

България
Агенция за икономическо развитие (АИР – Варна) е нестопанско, неправителствено сдружение, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза. Намира се на територията на област Варна в България, Източна Европа. Агенцията е създадена през 1997 г. по съвместната програма на Община Варна и Американската агенция за международно развитие (USAID) за подпомагане напредъка на регионалното икономическо развитие. От 1998 г. АИР Варна е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центровете (БАРДА). www.veda-bg.eu

Контакти

This website is using cookies. By browsing it you agree with our Cookies Policy