Умения за дигитализация на синята икономика за студенти в ПОО

Пълна онлайн учебна програма и менторинг

За BlueDivet

Този проект ще разработи специализиран онлайн курс, фокусиран върху обучаващите се в центровете за професионално обучение. Той ще им предостави знания, необходими за увеличаване на възможностите им за работа в сектора на синята икономика. Те ще научат как уменията, придобити по време на тяхното образование, трябва да бъдат адаптирани към среда като океана, специалноте изисквания, които морските компании имат, и каква е инициативата за устойчив син растеж. Освен това те ще бъдат запознати с възможностите за синьо предприемачество в този сектор.

Цели

1

Провеждане на задълбочено проучване и анализ на европейско ниво за изискванията и нуждите на пазара на труда, за да се разберат какви са изискванията на компаниите от сектора на синята икономика, свързани с дигитализацията им.

2

Проектиране и разработване на пълна онлайн учебна програма за ПОО, провеждане на пилотно обучение за студентите/обучаващите се/, както и обучение за обучителите.

3

Стартиране на професионална менторска програма за тези студенти, които се интересуват от инициативи за предприемачество, както и предоставяне на насоки за избор на ментори.

4

Проектиране и стартиране на онлайн платформа за сътрудничество, за да се насърчи работата в мрежа между студентите, обучавани в курса, и компаниите, където се изискват тези умения, и други потенциални заинтересовани страни.

5

Организиране на 4 присъствени и 3 онлайн транснационални срещи за партньорите по проекта (на всеки пет месеца).

6

Организиране на краткосрочно съвместно обучение за учители за да се гарантира, че всички ментори работят в съответствие със стратегията на BLUEDIVET, като използват някои процедури и подходи за подкрепа на учениците.

7

Организиране на заключителна конференция по проект BLUEDIVET, която ще се проведе в Картахена (Испания).

Целеви групи


Институции, активни в областта на професионалното образование и интересуващи се от дигитализация и предприемачество в синята икономика, като публични администрации, образователни центрове, изследователски институции, компании в синия сектор и неправителствени организации, наред с други.


Студенти, които искат да работят за дигитализацията в синята икономика, както и граждани, които като цяло се интересуват от син растеж и синя дигитализация.

Резултати


BlueDivet ще донесе общи познания за нивото на предлагане в образованието, предоставяно от центровете за професионално обучение на обучаващите се в тях, за да придобият компетенциите, необходими за синята дигитализация, свързани с електрониката, комуникациите и програмирането. Освен това проектът ще донесе общи познания за уменията, необходими на компаниите в корабоплаването и мореплаването.


Целта е да се анализират дигиталните компетенции, изисквани от пазара на труда в рамките на областта на синия растеж, и да се сравнят с тези, които действително са придобити от професионалистите, наети да развиват тези функции. BlueDivet ще предложи пълна учебна програма за професионално обучение, за да намали тази разлика и по този начин да подобри нивата на пригодност за заетост. Това ще допринесе за изграждането на доказателства за нуждите от умения на обществото чрез предвиждане на уменията.

Резултатите от проекта BlueDivet включват

Резултат от проекта 1
Анализ на актуалното състояние: Синият пазар се нуждае от академично предложение.

Дигитализацията се оказа решаваща за развитието на синята икономика, но предоставят ли училищата за професионално обучение необходимото, за да подготвят учениците за тези възможности за работа и компаниите запознати ли са с уменията на учениците от професионалното образование?

Докладът от анализа на актуалното състояние събра необходимата информация чрез въпросници, за да отговори на тези въпроси и да помогне за разработването на курс, който ще увеличи пригодността за заетост на учениците от ПОО в цифровизацията на секторите на синята икономика. Докладът е достъпен от тук.

Резултат от проекта 3
Стартиране на Наръчник за менторска програма.
Ще бъде разработен наръчник за стартиране на менторска програма за студенти, които се интересуват от предприемачески инициативи или са на път да започнат собствен бизнес, който ще дава насоки на партньорите за избор на ментори.
Резултат от проекта 2
Учебна програма за професионално обучение в областта на синята дигитализация.
Този резултат има за цел да разработи набор от педагогическо съдържание и материали за професионално обучение по синя дигитализация в областта на синия растеж. Обучението ще бъде онлайн. Съдържанието на обучението на английски е достъпно на този линк www.bluedivet-training.eu
Резултат от проекта 4
Разработване на BLUEDIVET електронна общност/платформа за сътрудничество.

Резултатът включва създаване и стартиране на иновативна платформа за сътрудничество, инструмент, базиран на ИКТ, за насърчаване на работата в мрежа между студентите, следващи курса, и компаниите, където се изискват тези умения, както и други заинтересовани страни. Хората, които се интересуват от електронната общност, могат да получат достъп до нея безплатно и да отворят свой собствен профил в тази социална мрежа.

Mentoring Programme

The Mentoring Programme of Blue Divet aims to:

  • Show students interested in starting a business idea how successful entrepreneurs master their daily business life.
  • Promote synergies between business and education.
  • Provide potential entrepreneurs with knowledge and practical advice from veteran entrepreneurs and to get personal insights from their mentors on how they deal with everyday challenges, such as business life, family life, etc.
  • Offer the entrepreneurs involved the opportunity to work with students.


Call for Mentors

Join us as a business mentor in the exciting European Blue Economy project, Blue Divet! Our Mentorship Programme aims to show students how successful entrepreneurs master their daily business lives.

Are you passionate about sharing your business knowledge and experiences with the next generation of professionals? Are you committed to sustainable economic development and innovation in the maritime and marine sector? Then we’re looking for you!

If you’re interested in becoming a business mentor in the Blue Divet project and meet the requirements, we invite you to register and support the students and future potential mentees. You will become part of the mentoring network available on Blue Divet website and Blue Divet e-community.

The full text of the call for mentors is available here.

Please download Mentor Profile Template here and send it to us via email [email protected]. You may also contact the local Blue Divet coordinator in your area. Thank you!

Available Mentors

The profile of mentors will be available soon.

Potential Mentees

Potential mentees are students of the Blue Divet training package in Greece, Cyprus, Bulgaria and Spain. Students applying for mentoring can choose from the current mentors listed under the section “Available Mentors”.

If you are interested in participating, Please download Mentee Profile Template here and send it via email to your local Blue Divet coordinator.

Партньори по проекта


Консорциумът обединява комбинация от осем различни организации със солиден опит в проектирането и изпълнението на образователни програми, както и в социално-икономическото и бизнес развитие и насърчаване на синята енергия.

Политехнически университет в Картахена, Водещ партньор

Lead Partner
Испания


Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) е публична институция за висше образование в Испания с дългогодишен опит и традиции в инженерните и икономическите изследвания. Той поставя голям акцент върху международното сътрудничество и мобилност, посрещайки около 200 чуждестранни студенти и преподаватели.

www.upct.es

Andalucia Emprende Fundacion Publica Andaluza

Испания
Андалусия Емпренде е обществена фондация, принадлежаща на Хунта де Андалусия. Нейната мисия е да помага предприемачи, фрийлансъри и МСП в Южна Испания да стартират и развиват своите бизнес идеи, като предоставя услуги и разработва полезни инициативи, които отговарят на техните нужди и изисквания в днешно време. В допълнение, тя се стреми към ранно откриване и насърчаване на предприемачески професии, не само в класната стая, но и в други диференцирани групи. www.andaluciaemprende.es

Средиземноморски център за управление

Кипър


Средиземноморски център за управление ООД е основан през 2002 г. с цел да допринесе значително за развитието на умения и за напредък и усъвършенстване на корпоративните клиенти на дружеството чрез решения за обучение и консултации.

Мисията на MMC е да развива лидери във всички области. Дружеството дава възможност на клиентите си да постигнат и изпитат отлични постижения в личния и професионалния живот, като развиват своите умения и проектират начина си на живот, давайки възможност на клиентите да постигнат своите желания.

www.mmclearningsolutions.com

Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia

Гърция
IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция, създадена от 1989 г. насам. Дейността й се състои от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на дигитални решения както за частния, така и за публичния сектор. Клиенти на IDEC са както МСП, така и по-големите гръцки компании от най-различни сектори. IDEC си сътрудничи с повече от 800 института в цяла Европа и с около 300 експерти в специфични области. www.idec.gr

CIFP Politécnico

Испания


Тази образователна организация има история от повече от сто години в образователната област на VT както в междинното ниво, така и във висшето образование (около 500 студенти във всяко ниво). Те обхващат областите Електричество и електроника, Металообработване и Струговане, Химия, Автомобили и индустриални превозни средства, двигатели и каросерия на превозни средства. Персоналът се състои от 135 учители и 12 администрация. Техните ученици идват от всички околности на Картахена, от градските райони, но също и от селските райони. Някои ученици принадлежат към специални групи, изпитващи особени трудности да достигнат до пазара на труда. Те поддържат високо ниво на пригодност за заетост и остават в добри отношения с предприятията в областта.

www.elpolitecnico.es

CIFP Hesperides

Испания


CIFP Hespérides е интегриран център за професионално образование и обучение, който от създаването си решително се ангажира с важността да се гарантира, че студентите имат работна преценка на бъдещите си възможности извън обхвата на националните граници докато увеличават европейския си дух. CIFP Hesperides се намира близо до пристанището на Картахена, в рибарското селище Санта Лусия, между периферните райони на Ло Кампано и Лос Матеос. Студентите имат сравнително ниско ниво на социален статус от гл.т. на икономика и култура. Те имат висок процент на отпадане от обучение, който проблем трябва да бъде решаван.

www.cifphesperides.es

IIEK DELTA

Гърция


IEK DELTA е създадена през 1971 г. и скоро се превръща в лидер в професионалното обучение в Гърция, сертифицирана от гръцкото министерство на образованието и ЕС. Тя е с 47-годишен опит в частното образование, предлагаща програми за следдипломно обучение на ниво 5. Целта на организацията е да гарантира качеството на предоставяните знания и високи нива на професионална рехабилитация и заетост.

www.iekdelta.gr

Агенция за икономическо развитие - Варна

България
Агенция за икономическо развитие (АИР – Варна) е нестопанско, неправителствено сдружение, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза. Намира се на територията на област Варна в България, Източна Европа. Агенцията е създадена през 1997 г. по съвместната програма на Община Варна и Американската агенция за международно развитие (USAID) за подпомагане напредъка на регионалното икономическо развитие. От 1998 г. АИР Варна е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центровете (БАРДА). www.veda-bg.eu

Контакти

This website is using cookies. By browsing it you agree with our Cookies Policy