Δεξιότητες για την ψηφιοποίηση της γαλάζιας οικονομίας για σπουδαστές ΕΕΚ

Πλήρες διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και καθοδήγηση

Σχετικά με το BlueDivet

Το έργο BlueDivet αναπτύσσει ένα διαδικτυακό μάθημα εξειδίκευσης που απευθύνεται σε σπουδαστές σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις για να αυξήσουν τις ευκαιρίες εργασίας τους στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς οι δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπως αυτό των θαλασσών, τις ειδικές απαιτήσεις που έχουν οι θαλάσσιες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τι είναι η πρωτοβουλία για τη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Εκτός αυτού, θα ενημερωθούν για τις ευκαιρίες γαλάζιας επιχειρηματικότητας που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα.

Στόχοι

1

Μια ενδελεχής έρευνα και ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αιτημάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας για να εντοπιστούν οι απαιτήσεις των εταιρειών αυτών όσον αφορά την ψηφιοποίηση τους.

2

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του πλήρους διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για την ΕΕΚ, αναπτύσσοντας μια πιλοτική εκπαίδευση για τους σπουδαστές καθώς και μια εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές.

3

Έναρξη ενός προγράμματος επαγγελματικής καθοδήγησης για όσους εκπαιδευόμενους ενδιαφέρονται για πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, καθώς και παροχή καθοδήγησης για την επιλογή μεντόρων.

4

Σχεδιασμός και έναρξη λειτουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η δικτύωση μεταξύ των εκπαιδευομένων που παρακολουθούν το μάθημα και των επιχειρήσεων στις οποίες απαιτούνται αυτές οι δεξιότητες και άλλων πιθανών ενδιαφερομένων.

5

Διοργάνωση 4 δια ζώσης και 3 διαδικτυακών διακρατικών συναντήσεων για τους εταίρους του έργου (κάθε πέντε μήνες).

6

Διοργάνωση σύντομου κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μέντορες είναι ευθυγραμμισμένοι με τη στρατηγική του BlueDivet χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες διαδικασίες και προσεγγίσεις για την υποστήριξη των σπουδαστών.

7

Διοργάνωση της τελικής διάσκεψης του BlueDivet που θα πραγματοποιηθεί στην Cartagena (Ισπανία).

Ομάδα-Στόχος


Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται για τη γαλάζια ψηφιοποίηση και την επιχειρηματικότητα, όπως δημόσιες διοικήσεις, εκπαιδευτικά κέντρα, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες του γαλάζιου τομέα και ΜΚΟ, μεταξύ άλλων.


Σπουδαστές που θέλουν να ασχοληθούν με τη γαλάζια ψηφιοποίηση, καθώς και πολίτες που ενδιαφέρονται γενικά για τη γαλάζια ανάπτυξη, τη γαλάζια ψηφιοποίηση.

Αποτελέσματα


Το BlueDivet θα παρέχει μια συνολική γνώση της εκπαιδευτικής προσφοράς που προσφέρουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στους σπουδαστές τους, προκειμένου να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη γαλάζια ψηφιοποίηση με βάση την ηλεκτρονική, την επικοινωνία και τον προγραμματισμό. Επιπλέον, το έργο θα προσφέρει μια κοινή γνώση για τις δεξιότητες που χρειάζονται οι θαλάσσιες και ναυτιλιακές εταιρείες.


Στόχος είναι η ανάλυση των ψηφιακών ικανοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και η σύγκρισή τους με τις ικανότητες που αποκτούν οι επαγγελματίες που προσλαμβάνονται για την ανάπτυξη αυτών των λειτουργιών. Το BlueDivet προτείνει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μειωθεί αυτό το χάσμα και να βελτιωθούν έτσι τα επίπεδα απασχολησιμότητας. Αυτό θα συνεισφέρει στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες της κοινωνίας σε δεξιότητες μέσω της πρόβλεψης δεξιοτήτων.

Εταίροι του έργου


Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ένα μείγμα οκτώ διαφορετικών οργανισμών με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην κοινωνικοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη και προώθηση της γαλάζιας ενέργειας.

Πολυτεχνείο της Cartagena-Επικεφαλής

Lead Partner
Ισπανία


Το Πολυτεχνείο της Cartagena (UPCT) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ισπανία με μακρά εμπειρία και παράδοση στις πολυτεχνικές και οικονομικές σπουδές. Δίνει μεγάλη έμφαση στη διεθνή συνεργασία και κινητικότητα, υποδεχόμενο περίπου 200 ξένους φοιτητές και καθηγητές.

www.upct.es

Andalucia Emprende Δημόριο Ίδρυμα της Ανδαλουσίας

Ισπανία


Το Andalucia Emprende είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που ανήκει στην περιφερειακή διοίκηση της Ανδαλουσίας. Σκοπός του είναι να προσφέρει βοήθεια σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και ΜΜΕ στη Νότια Ισπανία ώστε να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, παρέχοντας υπηρεσίες και χρήσιμες πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Επιπλέον προσπαθεί να εντοπίζει και να προωθεί τα επιχειρηματικά ταλέντα τόσο μέσα στην τάξη όσο και εκτός σχολείου, σε άλλες ομάδες και χώρους.

www.andaluciaemprende.es

Omospondia Ergodoton & Viomichanonkyprou Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου

Κύπρος


Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) είναι μια Παγκύπρια ανεξάρτητη εργοδοτική οργάνωση, καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και αποτελεί καταλύτη για την κοινωνικοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας. Συγκεκριμένα, η ΟΕΒ έχει αναπτύξει έντονη δράση για την προώθηση των συμφερόντων όλων των τομέων της οικονομίας, μέσω των παρεμβάσεών της σε όλους τους φορείς και υπηρεσίες στους οποίους εκπροσωπείται.

www.oeb.org.cy

IDEC S.A. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Εκπαίδευση Ανώνυμη Εταιρεία

Ελλάδα


Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής επιχειρήσεων και κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά, η οποία ιδρύθηκε το 1989. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική διοίκησης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς.

www.idec.gr

CIFP Politécnico CIFP Politécnico της Μούρθια

Ισπανία


Αυτός ο εκπαιδευτικός οργανισμός έχει μια ιστορία άνω των εκατό ετών στον τομέα της Ε.Τ.Ε. τόσο στη μεταδευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (περίπου 500 σπουδαστές σε κάθε επίπεδο). Οι σπουδές αυτές καλύπτουν τους τομείς Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, Μεταλλοτεχνίας και Σιδηρουργίας, Χημείας, Μηχανικής αυτοκινήτων και βιομηχανικών οχημάτων και Αμαξωμάτων οχημάτων. Το προσωπικό αποτελείται από 135 καθηγητές και 12 μη διδάσκοντες. Οι μαθητές τους προέρχονται από όλη την ευρύτερη περιοχή της Cartagena, από αστικές και αγροτικές περιοχές. Ορισμένοι μαθητές ανήκουν σε ομάδες με ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας. Διατηρούν υψηλό επίπεδο απασχολησιμότητας και έχουν άριστες σχέσεις με τις τοπικές επιχειρήσεις.

www.elpolitecnico.es

CIFP Hesperides

Ισπανία


Το CIFP Hespérides είναι ένα Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο, από τη δημιουργία του, έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι οι σπουδαστές θα έχουν μια εργασιακή προοπτική πέρα από τα σύνορα της χώρας μας, ενδυναμώνοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό τους πνεύμα. Το CIFP Hesperides βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Cartagena, στο ψαροχώρι Santa Lucia, μεταξύ των υποβαθμισμένων περιοχών Lo Campano και Los Mateos. Οι μαθητές προέρχονται από μεσαία – χαμηλά κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά στρώματα και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

www.cifphesperides.es

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Ελλάδα


Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ιδρύθηκε το 1971 και σύντομα απέκτησε ηγετική θέση στην Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την Ε.Ε. Με 47 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, προσφέρει Μεταδευτεροβάθμια Προγράμματα Κατάρτισης Επιπέδου 5 (EQF). Στόχος του είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων και των υψηλών επιπέδων επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης.

www.iekdelta.gr

Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας

Βουλγαρία


Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας (VEDA) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική ένωση, εγγεγραμμένη για να λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Βρίσκεται στην περιφέρεια της Βάρνας στη Βουλγαρία. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1997 στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος του Δήμου Βάρνας και της USAID για να βοηθήσει στην προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Από το 1998 η VEDA είναι μέλος του δικτύου της Βουλγαρικής Ένωσης Οργανισμών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικών Κέντρων (BARDA).

www.veda-bg.eu

Επικοινωνία

This website is using cookies. By browsing it you agree with our Cookies Policy