Δεξιότητες για την ψηφιοποίηση της γαλάζιας οικονομίας για σπουδαστές ΕΕΚ

Πλήρες διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και καθοδήγηση

Σχετικά με το BlueDivet

Το έργο BlueDivet αναπτύσσει ένα διαδικτυακό μάθημα εξειδίκευσης που απευθύνεται σε σπουδαστές σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις για να αυξήσουν τις ευκαιρίες εργασίας τους στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς οι δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπως αυτό των θαλασσών, τις ειδικές απαιτήσεις που έχουν οι θαλάσσιες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τι είναι η πρωτοβουλία για τη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Εκτός αυτού, θα ενημερωθούν για τις ευκαιρίες γαλάζιας επιχειρηματικότητας που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα.

Στόχοι

1

Μια ενδελεχής έρευνα και ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αιτημάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας για να εντοπιστούν οι απαιτήσεις των εταιρειών αυτών όσον αφορά την ψηφιοποίηση τους.

2

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του πλήρους διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για την ΕΕΚ, αναπτύσσοντας μια πιλοτική εκπαίδευση για τους σπουδαστές καθώς και μια εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές.

3

Έναρξη ενός προγράμματος επαγγελματικής καθοδήγησης για όσους εκπαιδευόμενους ενδιαφέρονται για πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, καθώς και παροχή καθοδήγησης για την επιλογή μεντόρων.

4

Σχεδιασμός και έναρξη λειτουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η δικτύωση μεταξύ των εκπαιδευομένων που παρακολουθούν το μάθημα και των επιχειρήσεων στις οποίες απαιτούνται αυτές οι δεξιότητες και άλλων πιθανών ενδιαφερομένων.

5

Διοργάνωση 4 δια ζώσης και 3 διαδικτυακών διακρατικών συναντήσεων για τους εταίρους του έργου (κάθε πέντε μήνες).

6

Διοργάνωση σύντομου κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μέντορες είναι ευθυγραμμισμένοι με τη στρατηγική του BlueDivet χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες διαδικασίες και προσεγγίσεις για την υποστήριξη των σπουδαστών.

7

Διοργάνωση της τελικής διάσκεψης του BlueDivet που θα πραγματοποιηθεί στην Cartagena (Ισπανία).

Ομάδα-Στόχος


Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται για τη γαλάζια ψηφιοποίηση και την επιχειρηματικότητα, όπως δημόσιες διοικήσεις, εκπαιδευτικά κέντρα, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες του γαλάζιου τομέα και ΜΚΟ, μεταξύ άλλων.


Σπουδαστές που θέλουν να ασχοληθούν με τη γαλάζια ψηφιοποίηση, καθώς και πολίτες που ενδιαφέρονται γενικά για τη γαλάζια ανάπτυξη, τη γαλάζια ψηφιοποίηση.

Αποτελέσματα


Το BlueDivet θα παρέχει μια συνολική γνώση της εκπαιδευτικής προσφοράς που προσφέρουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στους σπουδαστές τους, προκειμένου να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη γαλάζια ψηφιοποίηση με βάση την ηλεκτρονική, την επικοινωνία και τον προγραμματισμό. Επιπλέον, το έργο θα προσφέρει μια κοινή γνώση για τις δεξιότητες που χρειάζονται οι θαλάσσιες και ναυτιλιακές εταιρείες.


Στόχος είναι η ανάλυση των ψηφιακών ικανοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και η σύγκρισή τους με τις ικανότητες που αποκτούν οι επαγγελματίες που προσλαμβάνονται για την ανάπτυξη αυτών των λειτουργιών. Το BlueDivet προτείνει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μειωθεί αυτό το χάσμα και να βελτιωθούν έτσι τα επίπεδα απασχολησιμότητας. Αυτό θα συνεισφέρει στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες της κοινωνίας σε δεξιότητες μέσω της πρόβλεψης δεξιοτήτων.

Τα αποτελέσματα του έργου BlueDivet περιλαμβάνουν

Αποτέλεσμα έργου 1
Ανάλυση για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας: Η μπλε αγορά χρειάζεται ακαδημαϊκή προσφορά.

Η ψηφιοποίηση έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, αλλά τα σχολεία ΕΕΚ παρέχουν την απαραίτητη κατάρτιση για να προετοιμάσουν τους μαθητές για αυτές τις ευκαιρίες εργασίας και γνωρίζουν οι εταιρείες τις δεξιότητες των φοιτητών ΕΕΚ;

Η έκθεση από την Ανάλυση για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας συγκέντρωσε τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίων για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και να βοηθήσει στο σχεδιασμό ενός μαθήματος που θα αυξήσει την απασχολησιμότητα των φοιτητών ΕΕΚ στην ψηφιοποίηση των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας. Η Έκθεση είναι διαθέσιμη από εδώ.

Αποτέλεσμα έργου 3
Έναρξη Εγχειριδίου για Πρόγραμμα Καθοδήγησης.
Θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο για την έναρξη ενός προγράμματος καθοδήγησης για φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας ή πρόκειται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, το οποίο θα παρέχει καθοδήγηση στους εταίρους για την επιλογή μεντόρων.
Αποτέλεσμα έργου 2
Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του μπλε προφίλ ψηφιοποίησης.
Αυτό το προϊόν στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συνόλου παιδαγωγικών περιεχομένων και υλικών για την επαγγελματική κατάρτιση σχετικά με την μπλε ψηφιοποίηση στον τομέα της μπλε ανάπτυξης. Η εκπαίδευση θα είναι διαδικτυακή. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στα αγγλικά είναι διαθέσιμο ακολουθώντας τον σύνδεσμο www.bluedivet-training.eu
Αποτέλεσμα έργου 4
Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής κοινότητας/συνεργασίας BLUEDIVET.

Η εφαρμογή iPhone επιτρέπει τη λήψη περιοχών του χάρτη και τη μεταφορά τους στο Apple Watch, για χρήση εκτός σύνδεσης. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τους χάρτες ακόμη και χωρίς σήμα δεδομένων και αν έχετε GPS στο ρολόι, τότε δεν χρειάζεται καν να φέρετε το iPhone σας! Η λήψη των χαρτών με αυτόν τον τρόπο καθιστά επίσης πιο γρήγορο τη σχεδίασή τους στο ρολόι σας, επειδή δεν χρειάζεται να τους κατεβάσετε πριν από τη σχεδίαση. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τη δημιουργία και την εκκίνηση μιας καινοτόμου πλατφόρμας συνεργασίας, ενός εργαλείου που βασίζεται σε ΤΠΕ, προκειμένου να προωθηθεί η δικτύωση μεταξύ των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα και των εταιρειών όπου απαιτούνται αυτές οι δεξιότητες, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Τα άτομα που ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική κοινότητα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν δωρεάν και να ανοίξουν το δικό τους προφίλ σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο.

Ενημερωτικό δελτίο

Προσπυρέτης

Πρόγραμμα Καθοδήγηση


Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης του έργου Blue Divet στοχεύει στα εξής:

  • Να δείξει στους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική ιδέα πώς οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες διαχειρίζονται την καθημερινή τους επιχειρηματική ζωή.
  • Να προωθήσει τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.
  • Να εξοπλίσει τους δυνητικούς επιχειρηματίες με γνώσεις και πρακτικές συμβουλές από έμπειρους επιχειρηματίες και οι μαθητευόμενοι να ακούσουν την άποψη των μεντόρων τους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις, όπως την επιχειρηματική ζωή, την οικογενειακή ζωή κ.λπ.
  • Να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες την ευκαιρία να συνεργαστούν με σπουδαστές.

Κάλεσμα για Μέντορες


Γίνετε κι εσείς μέντορας επιχειρήσεων στο συναρπαστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Γαλάζια Οικονομία, το Blue Divet! Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης έχει στόχο να δείξει στους σπουδαστές πώς οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες διαχειρίζονται την καθημερινή τους επιχειρηματική ζωή.
Θέλετε να μοιραστείτε με ενθουσιασμό τις επιχειρηματικές σας γνώσεις και εμπειρίες με την επόμενη γενιά επαγγελματιών; Δεσμεύεστε για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα; Τότε σας θέλουμε στην ομάδα μας!
Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέντορας επιχειρήσεων στο έργο Blue Divet και πληροίτε τις απαιτήσεις, σας καλούμε να εγγραφείτε και να υποστηρίξετε τους σπουδαστές και τους μελλοντικούς πιθανούς μαθητευόμενους. Θα γίνετε μέλος του δικτύου καθοδήγησης που διατίθεται στον ιστότοπο και στην ηλεκτρονική κοινότητα Blue Divet.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για μέντορες είναι διαθέσιμο εδώ.

Παρακαλούμε κατεβάστε το Υπόδειγμα Προφίλ Μέντορα εδώ και στείλτε το σε εμάς μέσω email στη διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον τοπικό συντονιστή του Blue Divet στην περιοχή σας. Ευχαριστούμε!

Διαθέσιμοι Μέντορες

Δυνητικοί Μαθητευόμενοι:


Οι δυνητικοί μαθητευόμενοι είναι σπουδαστές του πακέτου κατάρτισης Blue Divet στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ισπανία. Οι σπουδαστές που υποβάλλουν αίτηση για καθοδήγηση μπορούν να επιλέξουν από τους υφιστάμενους μέντορες που παρατίθενται στην ενότητα «Διαθέσιμοι μέντορες».

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε κατεβάστε το Υπόδειγμα Προφίλ Μαθητευόμενου εδώ και στείλτε το μέσω email στον τοπικό συντονιστή του Blue Divet.

Εταίροι του έργου


Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ένα μείγμα οκτώ διαφορετικών οργανισμών με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην κοινωνικοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη και προώθηση της γαλάζιας ενέργειας.

Πολυτεχνείο της Cartagena-Επικεφαλής

Lead Partner
Ισπανία


Το Πολυτεχνείο της Cartagena (UPCT) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ισπανία με μακρά εμπειρία και παράδοση στις πολυτεχνικές και οικονομικές σπουδές. Δίνει μεγάλη έμφαση στη διεθνή συνεργασία και κινητικότητα, υποδεχόμενο περίπου 200 ξένους φοιτητές και καθηγητές.

www.upct.es

Andalucia Emprende Δημόριο Ίδρυμα της Ανδαλουσίας

Ισπανία
Το Andalucia Emprende είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που ανήκει στην περιφερειακή διοίκηση της Ανδαλουσίας. Σκοπός του είναι να προσφέρει βοήθεια σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και ΜΜΕ στη Νότια Ισπανία ώστε να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, παρέχοντας υπηρεσίες και χρήσιμες πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Επιπλέον προσπαθεί να εντοπίζει και να προωθεί τα επιχειρηματικά ταλέντα τόσο μέσα στην τάξη όσο και εκτός σχολείου, σε άλλες ομάδες και χώρους. www.andaluciaemprende.es

MMC- Mediterranean Management Center

Κύπρος


Η εταιρεία Mediterranean Management Centre Ltd ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας να έχει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων και παράλληλα στην εξέλιξη και βελτίωση των εταιρικών πελατών της μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η αποστολή της ΜΜC είναι να αναπτύξει ηγέτες σε όλους τους τομείς. Δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας, να επιτύχουν και να βιώσουν υψηλές επιδόσεις στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, αναπτύσοντας τις δεξιότητες τους ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους.

www.mmclearningsolutions.com

IDEC S.A. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Εκπαίδευση Ανώνυμη Εταιρεία

Ελλάδα
Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής επιχειρήσεων και κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά, η οποία ιδρύθηκε το 1989. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική διοίκησης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς. www.idec.gr

CIFP Politécnico της Μούρθια

Ισπανία


Αυτός ο εκπαιδευτικός οργανισμός έχει μια ιστορία άνω των εκατό ετών στον τομέα της Ε.Τ.Ε. τόσο στη μεταδευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (περίπου 500 σπουδαστές σε κάθε επίπεδο). Οι σπουδές αυτές καλύπτουν τους τομείς Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, Μεταλλοτεχνίας και Σιδηρουργίας, Χημείας, Μηχανικής αυτοκινήτων και βιομηχανικών οχημάτων και Αμαξωμάτων οχημάτων. Το προσωπικό αποτελείται από 135 καθηγητές και 12 μη διδάσκοντες. Οι μαθητές τους προέρχονται από όλη την ευρύτερη περιοχή της Cartagena, από αστικές και αγροτικές περιοχές. Ορισμένοι μαθητές ανήκουν σε ομάδες με ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας. Διατηρούν υψηλό επίπεδο απασχολησιμότητας και έχουν άριστες σχέσεις με τις τοπικές επιχειρήσεις.

www.elpolitecnico.es

CIFP Hesperides

Ισπανία


Το CIFP Hespérides είναι ένα Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο, από τη δημιουργία του, έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι οι σπουδαστές θα έχουν μια εργασιακή προοπτική πέρα από τα σύνορα της χώρας μας, ενδυναμώνοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό τους πνεύμα. Το CIFP Hesperides βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Cartagena, στο ψαροχώρι Santa Lucia, μεταξύ των υποβαθμισμένων περιοχών Lo Campano και Los Mateos. Οι μαθητές προέρχονται από μεσαία – χαμηλά κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά στρώματα και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

www.cifphesperides.es

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Ελλάδα


Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ιδρύθηκε το 1971 και σύντομα απέκτησε ηγετική θέση στην Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την Ε.Ε. Με 47 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, προσφέρει Μεταδευτεροβάθμια Προγράμματα Κατάρτισης Επιπέδου 5 (EQF). Στόχος του είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων και των υψηλών επιπέδων επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης.

www.iekdelta.gr

Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας

Βουλγαρία
Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας (VEDA) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική ένωση, εγγεγραμμένη για να λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Βρίσκεται στην περιφέρεια της Βάρνας στη Βουλγαρία. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1997 στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος του Δήμου Βάρνας και της USAID για να βοηθήσει στην προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Από το 1998 η VEDA είναι μέλος του δικτύου της Βουλγαρικής Ένωσης Οργανισμών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικών Κέντρων (BARDA). www.veda-bg.eu

Επικοινωνία

This website is using cookies. By browsing it you agree with our Cookies Policy